Harjoite

Piirrä diabetes omalle elämänjanallesi

Diabetes on joillekin lähes koko elämänmittainen suhde, jonka kanssa eletään läpi erilaisia vaiheita. Siinä, missä suhde voi ajan myötä muuttua kaikenlaisiin elämänasioihin, elää myös suhde diabetekseen omia vaiheitaan vuosien kuluessa. Diabetesta ei sairasteta tyhjiössä, se vaikuttaa elämään ja elämä siihen. Joskus voi olla hyvä ottaa hetkeksi etäisyyttä nykyhetkeen ja tarkastella omaa suhdetta diabetekseen eletyn elämän näkökulmasta. Toisinaan taaksepäin katsominen voikin avata silmiä myös nykyhetkessä ja auttaa eteenpäin. Tutki tähän asti elettyä elämääsi ja diabetesta osana sitä “Diabetes elämänjanalla” -tehtävän avulla (ohjeet alla). Tarvitset suuren paperin (vähintään A3) ja erivärisiä kyniä.

https://www.diabetesmielessa.fi/wp-content/uploads/2019/12/leaf-3341897_1920-1024x1024.jpg
Kuva: Pixabay

1.Aloita piirtämällä jana keskelle paperia

Janan alkupiste on syntymähetkesi ja päätepiste on nykyhetki. Voit halutessasi jättää tilaa janan jatkamiselle myös nykyhetkestä eteenpäin tulevaisuuteen. Merkitse janalle tasaisesti vuosilukuja/ikävaiheesi. Merkitse myös erilaisia elämäntapahtumia, käännekohtia, avainkokemuksia ja ajanjaksoja elämästäsi janalle.

2.Valitse värikynä ja piirrä käyrä kuvaamaan suhdettasi diabetekseen

Alussa paperille piirtämäsi janan yläpuoli kuvastaa myönteistä, hyvää, helppoa ja positiivista. Alapuli vastaavasti vaikeata, huonolta tuntuvaa ja työlästä. Lähde piirtämään käyrää, jolla kuvaat suhdettasi diabetekseen eri ikäkausina ja elämäntilanteissa. Millaisia vaiheita sinulla on ollut diabeteksen kanssa vuosien aikana? Miten sinulla on milloinkin mennyt diabeteksen kanssa? Piirrettyäsi käyrän, ota siitä etäisyyttä ja tarkastele janalle kirjaamiesi elämäntapahtumien ja diabetessuhteesi välisiä yhteyksiä. Mitä havaitset?

3.Piirrä elämänjanallesi uusia käyriä eri näkökulmista

Valitse erilaisia näkökulmia elämääsi ja piirrä jokaiselle tahtmallesi näkökulmalle oma käyränsä edellisen vaiheen tapaan. Muista piirtää jokainen käyrä eri värillä ja kirjoittaa itsellesi muistiin, mikä väri liittyi mihinkin aiheeseen tai näkökulmaan. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi: diabeteksen hoitotasapaino, mieliala, parisuhde, ystävyys, työelämä, opiskelu tai hengellisyys.

4.Palaa nykyhetkeen

Ota jälleen etäisyyttä harjoitteesta. Miltä piirtämäsi käyrät näyttävät? Risteävätkö ne? Löytyykö sieltä leikkauspisteitä diabetestasi kuvaavien käyrien ja muiden elämän osa-alueiden välillä? Pohdi hetken diabetestasi ja suhdettasi siihen nykytilanteessa. Millaisena se kuvautuu? Onko diabetes vihollinen, ystävä vai jotain siltä väliltä? Miten sinulla juuri nyt menee diabeteksen kanssa? Näkyykö elämänjanallasi eletty nykyhetkessäsi? Miten?

5.Ota katse tulevaisuuteen

Jos jätit paperillesi tilaa tulevaisuuden kuvittelulle, voit pohtia elämääsi myöstästä hetkestä eteenpäin. Voit halutessasi hahmotella käyrille jatkoa tulevaisuuteen. Mitä odotuksia ja unelmia, ehkä pelkojakin, se paljastaa? Miten paljon jo eletty elämä ja / tai nykyhetken tilanteesi suuntaavat tulevaisuuden kuvittelemista?

______________________________________________________________________________

Psykologi, diabeetikoiden psykologi, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja aloitteleva bloggaaja, joka on työotteeltaan integratiivinen, erilaisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä yhdistelevä. Erityisinä kiinnostuksenkohteina tällä hetkellä ovat tutkiva työote, kehityspsykologia sekä kirjallisuusterapeuttiset harjoitteet.

Leave a Reply