Tietoa blogista

Tämä blogi on suunnattu erityisesti tyypin 1 diabeetikoille, heidän läheisilleen sekä diabeteksen parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Teksteissä käsitellään diabeteksen psykologista puolta – sitä millä tavoin diabetes elää mielessä ja mieli diabeteksessa. Blogipäivitysten myötä lukijalla on mahdollisuus laajentaa diabeteksen ja pitkäaikaissairauksien psykologisiin puoliin liittyvää ymmärrystään. Blogitekstit pyrin tuomaan lähelle arkea ja ne perustuvat psykologiatieteen tutkimustuloksiin, teorioihin sekä kokemuksiini ja havaintoihini työssäni kliinisenä psykologina diabeetikoiden parissa.

Diabetesta sairastaville toivon blogini tuovan myötätuntoa ja ymmärrystä itseä kohtaan, ahaa-elämyksiä, sanoja kuvaamaan omaa kokemusta sairastumisesta ja sairastamisesta sekä tukea hoidossa jaksamiseen.

Diabeetikoiden läheisille toivon onnistuvani avaamaan diabeetikon mielenmaailmaa – eli sitä, millaista on elää pitkäaikaissairauden kanssa ja millaista tukea niin sairastunut kuin läheisetkin tarvitsevat.

Diabeteksen parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille toivon blogini tarjoavan edellämainittujen lisäksi ylipäätään eväitä diabeetikon kohtaamiseen, psyykkiseen tukemiseen ja motivointiin.

Blogitekstit löydät täältä. Antoisia lukuhetkiä <3

Kuva: Pixabay

Tärkeää tietää: Tässä blogissa hyödynnän paitsi tieteenalani yleistä tietoa ihmismielen toiminnasta ja ihmisen käyttäytymisestä, myös tähänastisen työhistoriani aikana kerryttämiäni kokemuksia psykologin ammatissa. Blogiteksteissä mahdollisesti esiintyvät viittaukset työssäni tekemiin havaintoihin eivät perustu yksittäisiin asiakastapauksiin, vaan käsittelen asioita yleisen tason ilmiöinä. Psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä tiukka ammattietiikka, johon muun muassa potilaan yksityisyyden suojaaminen kuuluvat. Näihin suhtaudun suurella vakavuudella.