• Millainen on sinun diabetestarinasi?

  Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14. marraskuuta. Tämän vuoden teeman ”Kun vuosia kertyy” äärellä pysähdytään kuuntelemaan erilaisia tarinoita diabeteksesta, elämästä ja ajan kulusta.  Vaikka diabetes koetaan ehkä ensisijaisesti kehossa, syntyvät sen saamat merkitykset ihmisen mielessä. Diabetes nivoutuu osaksi elämäntarinaa, jossa sairauden luonne käy vuoropuhelua sitä sairastavan kanssa. Näiden välinen suhde rakentuu erilaisten ikä- ja elämänvaiheiden, tapahtumien ja esimerkiksi persoonallisuuden kautta jokaisella omanlaisekseen. Diabetekseen liittyvän suhteen tutkiminen on tärkeätä, sillä se on perusta, jonka varaan omahoitoa rakennetaan. Suhteen diabetekseen voi nähdä joukkona erilaisia tarinoita, joiden kautta jokainen kokee sairautensa omalla tavallaan. Työssäni psykologina kohtaan päivittäin diabeetikoita ja pääsen kuulemaan hyvin monenlaisia sykähdyttäviä ja ainutlaatuisia tarinoita diabeteksesta ja elämästä sen kanssa.  Tarinat myös…

 • Diabetesrauhanjulistus

  Jouluaattona julistetaan joulurauha, jonka tarkoituksena on muistuttaa joulurauhan alkamisesta ja sopuisasta sekä rauhallisesta joulun vietosta lähimmäisten kanssa. Rauha on vastakohta ristiriidoille ja vihanpidolle. Se on ymmärrystä, kunnioitusta ja vuoropuhelua. Olisitko halukas lähtemään tähän vuoropuheluun diabeteksesi kanssa? Olen tänä syksynä kirjoittanut siitä, miten merkityksellistä on se, millainen suhde diabeetikolla on omaan diabetekseensa (ja itseensä). Diabetekseen voi liittyä hyvin monenlaisia kokemuksia ja jokaisen kokemus sairaudestaan onkin omanlaisensa. Samalla, kun toisella elämä diabeteksen kanssa menee siinä sivussa ilman suurempia ongelmia, voi joku toinen käydä todellista tahtojen taistelua oman sairautensa kanssa. On aivan luonnollista, että oma suhde diabetekseen voi vaihdella ajan kuluessa ja kuvautua erilaisena eri ikäkausina, eri elämäntilanteissa ja eri päivinä. Kaikkiin suhteisiin…

 • Piirrä diabetes omalle elämänjanallesi

  Diabetes on joillekin lähes koko elämänmittainen suhde, jonka kanssa eletään läpi erilaisia vaiheita. Siinä, missä suhde voi ajan myötä muuttua kaikenlaisiin elämänasioihin, elää myös suhde diabetekseen omia vaiheitaan vuosien kuluessa. Diabetesta ei sairasteta tyhjiössä, se vaikuttaa elämään ja elämä siihen. Joskus voi olla hyvä ottaa hetkeksi etäisyyttä nykyhetkeen ja tarkastella omaa suhdetta diabetekseen eletyn elämän näkökulmasta. Toisinaan taaksepäin katsominen voikin avata silmiä myös nykyhetkessä ja auttaa eteenpäin. Tutki tähän asti elettyä elämääsi ja diabetesta osana sitä “Diabetes elämänjanalla” -tehtävän avulla (ohjeet alla). Tarvitset suuren paperin (vähintään A3) ja erivärisiä kyniä. 1.Aloita piirtämällä jana keskelle paperia Janan alkupiste on syntymähetkesi ja päätepiste on nykyhetki. Voit halutessasi jättää tilaa janan jatkamiselle myös…

 • Sodassa diabetesta vastaan vai sen kanssa?

  Diabeetikon kasvu itsenäisyyteen Milloin olet viimeksi pysähtynyt miettimään sitä, mitä itsenäisyys oikeastaan tarkoittaa? Näin itsenäisyyspäivänä sana herättää mielikuvia sodasta, valtioiden keskinäisistä rajoista sekä jonkin ulkopuolisen hallinnasta irrottautumisesta. Itsenäisyyteen voivat liittyä myös rauhan, vastuun, vapauden ja identiteetin käsitteet. Vaikka puhutaan valtioiden ulkopoliittisista suhteista, ei asia ole sen kummempi ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystäkään ajatellen. Myös aikuiseksi kasvamiseen ja itsenäistymiseen liittyy vähitellen tapahtuva vapautuminen vanhempien hallinnasta, omien rajojen piirtyminen ja puolustaminen suhteessa niitä uhkaaviin toisiin sekä oman identiteetin selkiintyminen. Prosessi on olennaisen tärkeä, jotta kykenee aikuisena huolehtimaan itsestään, omista tarpeistaan sekä toisaalta myös kunnioittamaan toisten rajoja. Psyykkisen kasvun ja kehityksen kannalta katsottuna erillistyminen ja itsenäistyminen näkyy kiivaimmin ulospäin uhmaiässä sekä murrosiässä, jolloin…