Maailman Diabetespäivä

Millainen on sinun diabetestarinasi?

Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14. marraskuuta. Tämän vuoden teeman ”Kun vuosia kertyy” äärellä pysähdytään kuuntelemaan erilaisia tarinoita diabeteksesta, elämästä ja ajan kulusta. 

Vaikka diabetes koetaan ehkä ensisijaisesti kehossa, syntyvät sen saamat merkitykset ihmisen mielessä. Diabetes nivoutuu osaksi elämäntarinaa, jossa sairauden luonne käy vuoropuhelua sitä sairastavan kanssa. Näiden välinen suhde rakentuu erilaisten ikä- ja elämänvaiheiden, tapahtumien ja esimerkiksi persoonallisuuden kautta jokaisella omanlaisekseen. Diabetekseen liittyvän suhteen tutkiminen on tärkeätä, sillä se on perusta, jonka varaan omahoitoa rakennetaan.

Suhteen diabetekseen voi nähdä joukkona erilaisia tarinoita, joiden kautta jokainen kokee sairautensa omalla tavallaan. Työssäni psykologina kohtaan päivittäin diabeetikoita ja pääsen kuulemaan hyvin monenlaisia sykähdyttäviä ja ainutlaatuisia tarinoita diabeteksesta ja elämästä sen kanssa.  Tarinat myös usein kirjoittavat itseään uudelleen, kun niitä kerrotaan ääneen ja tutkitaan erilaisista näkökulmista. Monesti saankin olla todistamassa myös sitä, miten jonkun suhde omaan itseen ja sairauteen kasvaa ja kehittyy työskentelyn ja tarinoiden mukana. 

Diabeteksesta kerrotut tarinat ovat tarinoita tunteista, ajatuksista, muistoista ja kokemuksista. Työhuoneeni nojatuolille onkin kannettu monenlaisia tarinoita, jotka ovat kaikessa kirjavuudessaan voineet mahtua yhteen diabetekseen ja yhteen elämään. Toisinaan ne ovat olleet höyhenenkevyitä, voimaannuttavia ja oivalluksia täynnä. Toisinaan ne ovat olleet lyijynraskaita ja vierineet kyynelinä kertojansa poskille. Tarinat ovat saattaneet kertoa iloista, sopeutumisesta, hyväksynnästä ja kasvusta diabeteksen kanssa, mutta myös häpeästä, syyllisyydestä ja väsymyksestä. Joitakin tarinoita on voinut kuulla vain hiljaisuudessa. Nämä tarinat ovat keränneet rohkeutta piilotellen toisten tarinoiden takana, ikään kuin odottamassa, että ne löydettäisiin puhuttujen rivien välistä ja otettaisiin lempeästi vastaan.  

Diabeteksesta kerrotut tarinat alkavat usein sairastumisesta, mutta oikeastaan suhde sairauteen lähtee rakentumaan jo ennen sairastumista ja jatkuu läpi elämän. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaus koetaan aina siitä kokemusmaailmasta käsin, jossa koko siihenastinen eletty elämä, nykyhetki ja tulevaisuutta koskevat unelmat ja pelot kohtaavat toisensa. Tuo kokemusmaailma on ollut olemassa jo ennen sairastumista ja jatkaa olemassaoloaan sairaudesta riippumatta, mutta myös toinen toisiinsa vaikuttaen. Henkilökohtaiset uskomukset, itsetuntemus, itsetunto, suhde omaan kehoon ja terveyteen, erilaiset luonteenpiirteet, perhesuhteet, arvot ja elämässä kohdatut mahdollisuudet ja pettymykset rakentavat taustan, jota vasten sairastuminen ja sairaus koetaan. Kerrottaessa tarinoita diabeteksesta, kerrotaankin aina myös tarinoita omasta itsestä ja eletystä elämästä. 

Vain harvoin jos koskaan diabeteksesta kerrotut tarinat kulkevat suoraviivaisesti sairastumisesta kohti sopeutumista. On luonnollista kokea sairaus eri ikä-, kehitys- ja elämänvaiheissa eri tavoin ja on myös luonnollista, että diabetekseen liittyvät mietteet ja kipuilu voivat nousta esille eri elämänvaiheissa eri tavoin. Sairauteen sopeutuminen onkin suhteen rakentamista siihen ja itseen läpi koko elämän ja tuo prosessi voi olla monivaiheinen koostuen useista eri tarinoista.

Diabetes voi saada noissa tarinoissa monenlaisia rooleja. Välillä se voi olla tarinoiden vihamies, jonka kanssa käydään taistelua oman elämän herruudesta. Välillä se voi olla tarinoiden lempeä ystävä, joka muistuttaa huolehtimaan itsestä. Diabetes voi olla tarinoiden opettaja, joka opettaa terveellisiä elämäntapoja ja auttaa hahmottamaan omia rajoja, opettaa sanomaan ‘ei’. Diabetes saattaa toisinaan olla myös taistelutanner, jossa määritellään kaapin paikkaa suhteessa omiin vanhempiin, puolisoon tai perheen jäseniin. Se voi kietoutua osaksi omaa itsenäistymiskehitystä tai rakentua kohtaamispaikaksi, jonka äärellä voi kokea huolenpitoa, myötätuntoa ja ymmärrystä. 

Diabetes tuo jokaisen elämään hyvin ainutlaatuisia kokemuksia, joita voi ymmärtää vain kertomalla ja kuuntelemalla niistä kerrottuja tarinoita. Diabeetikon elämäntarinaa kuunnellessa esille voikin nousta niin vaiheita, jolloin diabeteksen kanssa eletään sulassa sovussa, mutta myös vaiheita, jolloin suhde sairauteen ja joskus omaan itseenkin voi olla koetuksella. 

Diabeteksen kanssa siis kasvetaan ja kehitytään yhdessä läpi elämän erilaisten vaiheiden ja niin kauan kuin jompikumpi suhteen osapuolista muuttuu, muuttuu myös niiden välinen suhde. Näin ollen jokainen päivä, kipuilu ja kriisi on tuolle suhteelle ja omalle psyykkiselle kasvulle ja kehitykselle uusi mahdollisuus. Oman diabetestarinan työstäminen voikin olla väylä paitsi diabetekseen liittyvän suhteen ja sopeutumisen lujittamiseen myös ovi omaan sisimpään. 

Kun sairaudesta ei voi parantua, voi toivo sairauteen sopeutumisesta toisinaan tuntua olevan kuin kiven alla, mutta sen voi löytyä myös rivien välistä ja omien tarinoiden sisällä tehdyistä oivalluksista. Tämä toivo liittyy siihen, että vaikkei sairauden luonteeseen liittyvää kuormitusta saisikaan poistettua, voi sairauteen liittyviä tarinoita kertomalla ja tutkimalla rakentaa uudenlaista suhdetta diabetekseen ja omahoitoon. Tällöin diabeteksesta voi tulla kevyempi kantaa.

Hyvää Maailman Diabetespäivää!

______________________________________________________________________________

  • Millainen sinun diabetestarinasi on?
  • Miten suhteesi sairauteen on muuttunut ikävaiheittesi ja elämäntilanteidesi mukana?
  • Miten koet diabeteksesi juuri nyt?
  • Millaiseen elämäntilanteeseen diabeteksesi saapui? Millaisen ensivaikutelman se teki?
  • Koetko sopeutuneesi sairauteesi? Millaisten vaiheiden kautta se on tapahtunut? Mikä sinua on auttanut sopeutumaan?
  • Mitä asioita, tunteita, ajatuksia ja tapahtumia diabetes on tuonut sinun elämääsi ja sisäiseen maailmaasi?
  • Onko suhteesi diabetekseen ollut koskaan koetuksella? Mikä tuolloin hankaloitti suhdettasi siihen? Oletko päässyt siitä eteenpäin? Mikä sinua on auttanut?
  • Millaisten kokemusten ja tapahtumien kautta sinusta on tullut sellainen kuin juuri nyt olet? Onko diabetes vaikuttanut siihen, millainen olet juuri nyt?

Psykologi, diabeetikoiden psykologi, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja aloitteleva bloggaaja, joka on työotteeltaan integratiivinen, erilaisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä yhdistelevä. Erityisinä kiinnostuksenkohteina tällä hetkellä ovat tutkiva työote, kehityspsykologia sekä kirjallisuusterapeuttiset harjoitteet.