Diabetes Mielessä

Diabetes mielessä ja mieli diabeteksessa

Olen kuullut sanottavan, että diabeetikko tekee sairauteensa liittyviä päätöksiä päivän aikana keskimäärin 150. Miten monta ajatusta tuollainen määrä päätöksiä pitääkään sisällään! Ajatuksia sellaisista arkisista tapahtumista, jotka valtaosa meistä voi ohittaa olankohautuksella. Tavallisesti arjessamme ajattelemme hyvin harvoin kehoamme. Oikeastaan se tulee mieleemme useimmiten vain silloin, kun se ilmoittaa meille itsestään – kivusta, nälästä, mielihyvästä, tuntemuksista, jotka poikkeavat normaalitilasta. Nämä tietoisuuteemme puskevat ilmoitukset liittyvät useimmiten ohimeneviin tarpeisiin, jotka kuitattuamme tehtävälistalta, hiipuu keho useimmiten takaisin tiedostamattomaan, pois aktiivisen ajattelun piiristä. Jokaiselle tuttu syysflunssa voi kurjalla tavalla palauttaa mielen kirjaimellisesti nahkoihinsa. Muutaman flunssaisen päivän ajan sitä voi olla tuskallisen tietoinen flunssan kourissa kärvistelevästä kehostaan, mutta parannuttua mielestä vapautuu tilaa jälleen muille ajatuksille. Tyypin 1 diabetes on sellainen pitkäaikaissairaus, joka pakottaa kehon ja mielen muodostamaan ja ylläpitämään aivan erilaista yhteyttä. Kehossa oleva diabetes on mielessä vähän väliä – sen sataviisikymmentä kertaa.

Kuva: Gerd Altmann, Pixabay

Vaikka diabetes on kehon sairaus, hoidetaan sitä mitä enemmissä määrin mielen kautta. Diabeteksen asianmukainen hoitaminen vaatii erityistä asiantuntijuutta ja tietotaitoa niin terveydenhuoltoalan ammattilaisilta kuin sairastuneelta itseltäänkin. Paraskaan hoitosuunnitelma, tietotaito taikka apuvälineet eivät auta, jos hoidon toteuttajan – diabeetikon itsensä – mieli ei ole kunnossa. Koska diabeteksen hoito tapahtuu pitkälti psyykkisen jaksamisen välityksellä, on todella tärkeätä turvata pumppujen, insuliinikynien, sensorien ja mittarien rinnalla kenties sen tärkeimmän hoitovälineen, mielen, huolto.

Diabeetikoiden saaman psykologisen ja psykososiaalisen tuen sisältö ja määrä vaihtelevat ympäri Suomen. On tahoja, joissa palvelut on mietitty pidemmälle ja paikkoja, joissa psykologinen tuki jää vähemmälle. Diabetes, varsin vaativana pitkäaikaissairautena haastaa psyyken moneen otteluun sairastamisvuosien aikana. On selvää, että tuohon taisteluun tarvitaan huoltojoukkoja – myös niitä mielen huoltojoukkoja. Diabeteksen hoito on moniammatillista osaamista vaativaa ja siinä tulisikin entistä paremmin huomioida myös diabeteksen ja pitkäaikaissairauksien psykologinen puoli. Tämä tarkoittaa vaativaa työtä tekevän hoitohenkilökunnan valmiuksien tukemista ja ylläpitämistä sen suhteen, miten potilaitten yksilölliset psykologiset tilanteet pystytään huomioimaan entistä paremmin hoidossa ja miten niistä sekä hoidollisista kohtaamisista voidaan ammentaa eväitä muutokseen, motivaatioon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tämä blogi on suunnattu erityisesti tyypin 1 diabeetikoille, heidän läheisilleen sekä diabeteksen parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Teksteissä käsitellään diabeteksen psykologista puolta eli sitä millä tavoin diabetes elää mielessä ja mieli diabeteksessa. Blogipäivitysten myötä lukijalla on mahdollisuus laajentaa diabeteksen ja pitkäaikaissairauksien psykologisiin puoliin liittyvää ymmärrystään. Diabetesta sairastaville toivon blogini tuovan myötätuntoa ja ymmärrystä itseä kohtaan, ahaa-elämyksiä, sanoja kuvaamaan omaa kokemusta sairastumisesta ja sairastamisesta sekä tukea hoidossa jaksamiseen. Diabeetikoiden läheisille toivon onnistuvani avaamaan diabeetikon mielenmaailmaa – sitä, millaista on elää pitkäaikaissairauden kanssa ja millaista tukea niin sairastunut kuin läheisetkin tarvitsevat. Diabeteksen parissa työskenteleville alan ammattilaisille toivon blogini tarjoavan edellämainittujen lisäksi ylipäätään eväitä diabeetikon kohtaamiseen, psyykkiseen tukemiseen ja motivointiin. Blogitekstit pyrin tuomaan lähelle arkea ja ne perustuvat psykologiatieteen tutkimustuloksiin, teorioihin sekä kokemuksiini ja havaintoihini työssäni kliinisenä psykologina diabeetikoiden parissa.

Blogi starttaa vähitellen loppuvuonna 2019. Pysykäähän kuulolla!

Pssst.. Olen puhumassa 5.11. ammattilaisille suunnatuilla alueellisilla diabetespäivillä Seinäjoella. Oletko sinä tulossa?

Lämpimin terveisin,

Jenni

______________________________________________________________________________

Haluatko saada Diabetes Mielessä uutiskirjeitä? Voit liittyä postituslistalle täällä.

Psykologi, diabeetikoiden psykologi, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja aloitteleva bloggaaja, joka on työotteeltaan integratiivinen, erilaisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä yhdistelevä. Erityisinä kiinnostuksenkohteina tällä hetkellä ovat tutkiva työote, kehityspsykologia sekä kirjallisuusterapeuttiset harjoitteet.

Leave a Reply