Hypoglykemia,  Pelko

Hypopelon merkit ja haitallisen hypopelon tunnistaminen

Puun ja kuoren välissä -juttusarja hypopeloista # osa 2

Hypopelko voi ilmetä hyvin monin tavoin eri elämän osa-alueilla ja se voi olla lievää jännittämistä tai jopa arkea rajoittavaa paniikkia. Tavallinen merkki pelon ilmenemisestä on välttämiskäyttäytyminen, joka tarkoittaa pelkoa aiheuttavien asioiden välttämistä. Hypopelkoisella se voi tarkoittaa esimerkiksi sellaisten tekojen, paikkojen ja asioiden välttämistä, joihin hän liittää kohonneen riskin mennä hypoille.

Monilla hypoglykemiaa pelkäävillä välttämiskäyttäytyminen liittyy itse hypoglykemian välttämisen lisäksi myös hypoglykemian mahdollisuuteen liittyvän pelon tunteen välttämiseen. Voimakkaasta hypopelosta kärsivät välttelevätkin hypoglykemian lisäksi myös tilanteita, joissa pelkäävät (tai olettavat pelkäävänsä) hypoglykemiaa. Hypoglykemian välttämiseen liittyvä toiminta sekä pelon tunteen välttämiseen liittyvä toiminta kytkeytyvätkin hypopeloista kärsivän käyttäytymisessä toisiinsa. Ongelmallisinta tässä tilanteessa lieneekin se, että ihminen ei voi päästä pakoon sen enempää tunteitaan kuin omaa kehoaankaan.

“Ollessani poissa kotoa, pistän insuliinia varmuuden vuoksi hieman vähemmän kuin pitäisi.”

Nainen, 23-vuotta

Tavallisia välttämiskäyttäytymisen muotoja hypoglykemiapelosta kärsivällä voivat olla erilaiset muutokset insuliinien käytössä, verensokeriseurannassa, ruokailu- ja liikuntatottumuksissa sekä sosiaalisessa elämässä. Pelkoa saatetaan lievittää esimerkiksi jatkuvalla verensokereiden seurannalla, sokereiden nostattamisella ja suositeltuja insuliiniannoksia vähentämällä. Alla luettelo erilaisista muutoksista, jotka voivat viitata hypopelko-oireiluun sekä liiallisen hypopelon tunnusmerkkejä. Juttusarjan seuraavassa osassa keskitytään tarkemmin välttämiskäyttäytymiseen sekä siihen, millaisen noidankehän se saattaa hypopelkojensa kanssa kamppailevan kohdalla luoda.

Hypopelon merkkejä voivat olla esimerkiksi muutokset

 • Insuliinihoidossa
  • pistämisen välttäminen, suositeltujen insuliinimäärien tiputtaminen, ateriainsuliinien pistämättä jättäminen
 • Verensokeriseurannassa
  • Liiallinen tai pakonomainen verensokeriseuranta
 • Ruokailutottumuksissa
  • Verensokereiden nostattaminen syömällä tai syömisen välttely (jotta voi välttää insuliinin pistämistä)
 • Liikuntatottumuksissa
  • Liikunnan ja fyysisen rasituksen välttäminen
 • Sosiaalisessa elämässä
  • Yksinolemisen vältteleminen, läheisen valjastaminen voinnin tarkistelijaksi, ystävien luona vierailun välttäminen / kotona pysytteleminen
 • Tunne-elämässä
  • Rentouden ja joustavuuden menettäminen omahoidossa, ahdistuksen ja pelon tunteet verensokerivaihteluihin/mataliin ja laskusuuntaisiin verensokereihin liittyen, itkuisuus, paniikkikohtaukset jne..

Hypopelko on liiallista, kun

 1. Laskusuuntaisiin ja mataliin verensokeriarvoihin liittyy huomattavia ahdistuksen ja pelon tunteita JA
 2. Pelkäät hypoglykemiaa vaikka verensokerimittarisi mukaan verensokerisi ovat korkealla JA
 3. Välttelet pelkoa aiheuttavia tekijöitä JA
 4. siitä auheutuu sinulle muita seurannaisongelmia, kuten terveydellisiä riskejä, psyykkistä tai sosiaalista kärsimystä

Pohdittavaksi

 • Onko sinulla ollut vakavia, toisen apua vaatineita hypoglykemioita?
 • Missä määrin pelkäät hypoglykemiaa 0-10?  (0=en lainkaan, 10=pakokauhunomainen pelko)
 • Liittyykö hypopelkosi tiettyihin tilanteisiin tai vuorokaudenaikoihin, vai onko se jatkuvasti läsnä?
 • Vaikuttaako hypoglykemian pelko siihen, miten hoidat diabetesta tai elät arkeasi? Miten?
 • Liittyykö omahoitoosi edelläkuvatunkaltaista välttämiskäyttäytymistä? Missä tilanteissa näin tapahtuu?

Psykologi, diabeetikoiden psykologi, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja aloitteleva bloggaaja, joka on työotteeltaan integratiivinen, erilaisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä yhdistelevä. Erityisinä kiinnostuksenkohteina tällä hetkellä ovat tutkiva työote, kehityspsykologia sekä kirjallisuusterapeuttiset harjoitteet.