• Hypopelossa on kyse muustakin kuin itse hypoglykemian pelkäämisestä

    Puun ja kuoren välissä -juttusarja hypopelosta #osa 4 Sanotaan, että tunne on tarpeen viestintuoja. Jokaisella tunteella, sen miellyttävyyteen tai epämiellyttävyyteen katsomatta, on meille jotakin kerrottavaa. Myös hypoglykemiaan liittyvällä pelolla voi olla tärkeä viesti tuotavanaan. Vaikeita tunteita on kuitenkin vaikeata kuunnella ja syystäkin. Tarve välttää niitä voi toisinaan ylittää tarpeen katsoa niitä kohti. Valitettava seuraus tosin usein on se, että vältellessään tunteitaan, tulee torjuneeksi myös tarpeitaan.   Siinä missä hypoglykemiaan liittyvät pelot voivat uhata psyykkistä tasapainoa ja syödä arjen voimavaroja, voi pelon kohtaaminen, tutkiminen ja käsitteleminen olla myös avain hyvinvointiin, kasvavaan itsetuntemukseen ja elämän koettuun merkityksellisyyteen. Tämä ei kuitenkaan tapahdu sormia napsauttamalla. Hypopelkoa on helppoa pitää nimensä mukaisesti hypoglykemian pelkona, sillä…