Vuorovaikutus

  • Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi terveydenhuollossa

    Tärkein vuorovaikutustaito on tahto yrittää ymmärtää itseä ja toista Vietämme huomenna maailman mielenterveyspäivää, jonka teemana on tänä vuonna ”Vihreää valoa kuuntelemiselle”. Ihmissuhdetyötä tekevälle tämän vuoden teema osuu erityisen lähelle sydäntä. Toisen ihmisen kuuleminen on fysiologiaa ja kuunteleminen käyttäytymistä, jolla tuota kuulemista ilmaistaan. Kuunteleminen näkyy läsnäolossa, katsekontaktissa ja asennoissa. Se kuuluu kysymyksissä ja heläjää dialogissa. Mutta milloin kuulemisesta ja kuuntelemisesta syntyy kuulluksi tuleminen?  Terveydenhuollossa työskentelee lukuisa määrä eri erikoisalojen asiantuntijoita, jotka edustavat alansa ammatillista ja tieteellistä tietoa. Tuota tietoa ei aina ole helppoa tuoda potilaiden kohtaamisiin. Erityisen haasteellista se on silloin, kun tieto ei ole sopusoinnussa potilaan tiedon kanssa. Jokaisen ammattilaisen tulee kuitenkin pyrkiä luomaan omalta osaltaan kohtaaminen, jossa asiantuntijuuden tila…